Tarieven

Tarieven binnen de tandheelkunde zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hieronder zijn de tarieven (01-01-2021 t/m 31-12-2021) te vinden welke de geregistreerd mondhygiënist Mirjam Oosting binnen Focus Mondzorg in rekening kan brengen, afhankelijk van de individuele situatie:

IConsultatie en Diagnostiek (C)
a.Diagnostisch onderzoek
C11Periodieke controle€ 22,91
C13Probleemgericht consult€ 22,91
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€22,91
C91Pocketregistratie€ 36,18
C92Parodontiumregistratie€ 72,35
IIIPreventieve mondzorg (M)
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 13,52
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 13,52
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 13,52
M32 */**Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€ 18,09
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6,03
M40Fluoridebehandeling€ 15,07
De M-codes worden toegepast bij personen met een gezonde mond (ruimtes tussen tand -en tandvlees 0-3 mm) en bij gingivitis patiënten (pockets 4-5 mm, waarbij het kaakbot niet verloren is gegaan)
IVVerdoving (A)
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 15,07
A15Oppervlakte verdoving€ 7,84
XIITandvleesbehandelingen (T)
a.Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 174,85
T021Grondig reinigen wortel, complex€ 32,56
T022Grondig reinigen wortel, standaard€ 24,12
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 108,53
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 66,32
T042Consult parodontale nazorg€ 91,64
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 121,79
T044Complex consult parodontale nazorg€ 162,19
De T-codes worden toegepast bij parodontitis patiënten (pockets 4-5 mm, waarbij het kaakbot verloren is gegaan/ pockets > 6 mm)
Diversen
T161 **Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 42,20
T162Behandeling tandvleesabces€ 81,39
T163*Toepassing lokaal medicament€ 65,12
* Exclusief techniekkosten
** Exclusief techniekkosten €50,95 PARO 9 | €65,95 PARO 21
VIVullingen (V)
V91Eénvlaksvulling composiet€ 48,23
V92Tweevlaksvulling composiet€ 63,31
V93Drievlaksvulling composiet€ 75,37
V94Meervlaksvulling composiet€ 96,47
V30Fissuurlak eerste element (sealen)€ 27,13
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)€ 15,07
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 6,03

Betaling
U kunt direct na de behandeling met PIN betalen. De rekening kunnen we per e-mail toesturen, zodat u deze makkelijk kunt doorzenden naar uw verzekeraar.