Tarieven

Tarieven binnen de tandheelkunde zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Hieronder zijn de tarieven (01-01-2022 t/m 31-12-2022) te vinden welke binnen Focus Mondzorg in rekening gebracht kunnen worden, afhankelijk van de individuele situatie:

C-codesConsultatie en Diagnostiek 
a.Consulten
C01Eerste consult met een voor de zorgaanbieder nieuwe patiënt (niet verwezen)€ 46,91
C01Algemeen periodiek mondonderzoek om de toestand van het gebit en het tandvlees te beoordelen.€ 23,45
C02Consult, niet zijnde periodieke controle€ 23,45
b.Diagnostisch onderzoek
C10Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 23,45
C14Pocketregistratie€ 37,03
C15Parodontiumregistratie€ 74,07
M-codesPreventieve mondzorg
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 13,84
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 13,84
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 13,84
M32 */**Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€ 18,52
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6,17
M40Fluoridebehandeling€ 15,43
De M-codes worden toegepast bij personen met een gezonde mond (ruimtes tussen tand -en tandvlees 0-3 mm) en bij gingivitis patiënten (pockets 4-5 mm, waarbij het kaakbot niet verloren is gegaan)
T-codesTandvleesbehandelingen
Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 179,00
T021Grondig reinigen wortel, complex€ 33,33
T022Grondig reinigen wortel, standaard€ 24,69
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 111,10
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 67,90
T042Consult parodontale nazorg€ 93,82
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 124,68
T044Complex consult parodontale nazorg€ 166,04
De T-codes worden toegepast bij parodontitis patiënten (pockets 4-5 mm, waarbij het kaakbot verloren is gegaan/ pockets > 6 mm)
Diversen
T161 **Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 43,21
** Exclusief techniekkosten €50,95 PARO 9 | €65,95 PARO 21
A-codesVerdoving
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 15,43
A15Oppervlakte verdoving€ 8,02

Betaling
U kunt direct na de behandeling met PIN betalen. De rekening kunnen we per e-mail toesturen, zodat u deze makkelijk kunt doorzenden naar uw verzekeraar.